Detoxikácia organizmu

Zdravá výživa, čistá voda a vzduch


Všetky vyššie menované prvky sú nevyhnutné pre naše zdravie. Bohužiaľ sme vystavení pôsobeniu toxických prvkov v mnohých rôznych podobách. Toxíny sú všade, dokonca aj v našej strave. Odborníci sa zhodujú, že vystavovanie sa toxickým látkam môže spôsobovať prehnanú reakciu niektorých orgánov. Naše telo reaguje na akumuláciu týchto látok predvídateľným spôsobom. Do určitej kritickej hranice sa žiadne reakcie alebo symptómy neobjavujú. Ak je však táto kritická hranica prekročená a niektoré z týchto toxických látok naruší našu všeobecnú chemickú rovnováhu, nastáva reťazová reakcia. To signalizuje potrebu nášho tela nastoliť opäť chemickú rovnováhu, ktorá pomáha udržiavať úroveň toxínov v tele pod kritickou hranicou. Zatiaľ čo naše telo si dokáže poradiť relatívne ľahko s toxínmi rozpustnými vo vode pomocou metabolizmu a vylučovania, zbaviť sa lipofilných toxínov (rozpustných v tukoch) dokáže len vo veľmi obmedzenej miere.


Z tohto dôvodu sa väčšina v tukoch rozpustných toxínov (ktoré tvoria väčšinu toxínov s ktorými sa stretávame) ukladá v tukových zásobách našich tiel. Keďže membrána každej z našich buniek je tvorená tukom, tieto toxíny sa môžu ukladať vo väčšine orgánov vrátane mozgu a nervového systému. Toxíny ale nie sú na tieto tukového tkaniva viazané permanentne. Majú tendenciu recyklovať v našich telách a vytvárať tak endogénne expozíciu, teda efekt "otravy zvnútra". Táto recirkulácia nastáva v reakcii na každodenné podnety, ako emocionálny stres, zvýšená telesná teplota, cvičenia a pôst, ktorý všetci zažívame počas každodenného spánku.

Tieto cirkulujúce toxíny potom môžu spôsobovať rad príznakov vrátane bolesti hlavy, únavy, zmätenosť, podráždenosť, strata pamäti, kožných problémov, svalových bolestí a symptómov podobných prechladnutiu a chrípke. Nie je nič zvláštne, ak ste až do tejto chvíle o detoxikačných schopnostiach infračervenej sauny nevedeli. Nejedná sa totiž o žiadny vedecký objav, je to úplne prirodzený jav. A v tom spočíva celé kúzlo infračervenej terapie. Nemusíte prehĺtať tabletky, podstúpiť striktné diéty, lepiť si náplasti na telo alebo konzumovať detoxifikačné kokteily, aby ste si očistili telo a začali vyzerať a cítiť sa lepšie.

doctor.jpg

Infračervená terapia predstavuje oveľa elegantnejšie riešenie. Ponúka nám úplne prirodzenú cestu detoxifikácie tela. Už v sedemdesiatych rokoch L. Ron Hubbard vyvinul saunový program, ktorý umožnil drogovo závislým komplexnú detoxifikáciu tela. Podľa jeho teórie neboli títo ľudia nikdy závislí, kým nezačali brať drogy. Čím viac ich brali, tým viac ich potrebovali. Ak by teda dokázal nejakým spôsobom dostať tieto drogy z tela, závislý by stratil potrebu ich opäť brať. Tento veľmi úspešný program potom publikoval vo svojej knihe "Clear Body, Clear Mind" v r. 1990. Lekári z mnohých odborov si veľmi skoro po publikovaní výsledkov programu začali uvedomovať, že práve tento program by mohol byť adaptovaný na odstraňovanie všetkých možných ďalších nežiaducich chemických látok z tela a obnovenie zdravia u najrôznejších typov chorôb.

.

Pomocou Hubbardových protokolov vedci preukázali, že infrasauny sú schopné pomôcť s detoxikácoiu organizmu a dokonca aj u požiarnikov, u ktorých sa rezíduá chemických látok vzniknutých horením akumuloval v ich telách počas niekoľkých rokov. Došlo k zisteniu, že sauna dokáže očistiť organizmus od polychlórovaných bifenylov (PCB), pesticídov, dioxínov a ťažkých kovov. Naším telám bohužiaľ chýbajú účinné mechanizmy, ktoré by telo od týchto látok očistili, a pritom ich v posledných rokoch naše telá čoraz viac akumulujú. Uvedomme si, že na základe vedeckých štúdií bolo dokázané, že u 100% ľudskej populácie dochádza v tele k akumulácii PCB, jedného z najnebezpečnejších karcinogénov. Jediným prirodzeným spôsobom boja s týmito látkami je pot. V bežnom živote ale nikdy nedochádza k jeho dostatočnej tvorbe, a preto naše telo v tomto prípade potrebuje pomoc - saunovanie. Mnoho pacientov (najmä s mnohonásobnou chemickou precitlivenosľou, chronickou únavou, roztrúsenou sklerózou alebo fybromyalgií) má vo fínskej saune problém s potením a nedokážu pri takto vysokých teplotách vydržať dlhšie ako niekoľko málo minút

Vďaka zdokonalenej technológii je infra sauna bezpečnejším a tiež oveľa znesiteľnejšie riešením. Tieto zariadenia fungujú už pri teplotách 45-60 ° C. Infračervené teplo preniká dostatočne hlboko dovnútra nášho tela, aby mohli zahrievať podkožného tkaniva, ktorá začne uvoľňovať nahromadené toxíny a vylučovať je spoločne s potom. Telo navyše nevystavujeme extrémne vysokým teplotám, ktoré môžu tieto chemikálie vtiahnuť späť do krvného obehu, kde potom môžu duplikovať pôvodnej symptómy. Väčšina týchto chemikálií sa začne vylučovať priebehu niekoľkých minút, takže nie je potrebné tráviť v saune dlhé hodiny, aby ste dosiahli žiadaného účinku. Najlepšie výsledky dosiahnete mnohých pravidelnými a kratšími sedeniami (napr. 1x denne, ale odporúčame začať 2x týždenne a postupne pridávať).


Výskumy v oblasti infračervenej  terapie preukázali jej účinnosť pri znižovaní úrovne toxínov viazaných v tukoch. Bolo zistené priemerné zníženie 16 rôznych toxických látok o 21,3% bezprostredne po skončení tejto terapie. Následná meranie 4 mesiace po skončení terapie potom zistila, že tieto hladina týchto chemikálií bola znížená o 42,4%. Toto zistenie viedlo lekára k špekulácii, že terapia infračervenými lúčmi má navyše aj rehabilitujúce účinky na prirodzené mechanizmy organizmu umožňujúce elimináciu nežiaducich látok.


Dr Zane Gard, MD na základe výskumov počas svojho programu "Bio-toxické redukcia dospel k záveru, že saunovanie naozaj tento regeneračný efekt má. Vo svojej správe dokonca uvádza, že u chemikálií ako DDE, xylén a toluén zistil zníženie množstva týchto toxínov medzi 70 a 90% a hovorí: "Procedúra ... nielen že významne znížila záťaž organizmu spôsobenú toxickými substanciami, ale následne zlepšila schopnosť tela neutralizovať pôsobenie mnohých toxínov, významne tak čím sa znižuje mieru ich ďalšieho ukladanie ". "Detoxikácia pomocou sauny môže znížiť pacientovej symptómy vznikajúce v súvislosti s vonkajším vystavením sa toxínom a endogénnej expozíciou spôsobené procesom vnútornej recirkulácie toxínov

Dr Sherry Rogers, MD, autorka knihy "Detoxify or Die" využíva detoxifikáciu pomocou potenie pri liečbe syndrómu mnohopočetné chemické senzitivity na Northeast Environmental Clinic v New Yorku a hovorí: "Aký je najlepší spôsob ako sa zbaviť toxických chemikálií vrátane pesticídov, ťažkých kovov a uhľovodíkových zvyškov? Infračervená sauna. ... som presvedčená, že infračervená sauna je jedným z prostriedkov, ktoré by mal používať každý pre obnovenie zdravia a následne používať pravidelne na udržanie "očisteného" stavu po zvyšok svojho života. "Ďalším dôležitým faktorom tohto procesu je zahrievanie našich tkanív.


Toto teplo spôsobuje zvýšenú aktivitu potných žliaz, dilatáciu kapilár a tým aj podporu krvného oběhu.Vědecké štúdie ukazujú, že pot vyvolaný teplom infračervené sauny obsahuje 5-6x viac toxínov, tuku a nečistôt než obyčajný pot. Pravidelnou terapiou infračerveným žiarením tak môžete zbaviť vaše telo škodlivých látok, ktoré sa v ňom roky akumuloval (metabolický odpad, toxíny, látky znečisťujúce ovzdušie v mestách, tuk, cholesterol, ťažké kovy, alkohol, nikotín - zdroj: Zane R. Gard, MD & Erma J. Brown, BSN, PHN TLfDP, október 1992). Kým jeden liter potu produkovaný saunovaním vo fínskej saune obsahuje približne 95-97% vody, u infračervené sauny je to len 80-85%. Zvyšných 15-20% tvoria prevažne nežiaduce látky ako sodík, toxíny viazané na tuk, ťažké kovy, čpavok a cholesterol.

AnalýzA potu vyprodukovaného v infrasaunE

  • voda – 80-85%
  • tuk (!)
  • cholesterol
  • kyseliny
  • sodík
  • čpavok
  • ťažké kovy – olovo, kadmium, meď, nikel apod.


Presne toto môžeme nazvať prirodzeným spôsobom detoxifikácie organizmu - počas saunovania sa zbavíme naozaj veľkého množstva škodlivých látok, a to  pomocou veľmi jednoduchých, elementárnych procesov vlastných nášmu telu. Viac sa o účinkoch toxínov na náš organizmus a infračervené detoxifikáciu môžete dočítať napríklad v knihe Dr Sherry Rogers "Detoxify or Die".